ایزوگام یلما دلیجان ثبت 5779

مزایا ایزوگام یلما دلیجان

از مهمترین مزایا ایزوگام یلما دلیجان، مواد اولیه مصرفی در تولید این عایق است که با رعایت کلیه استانداردها تولید می شود.
مدت زمان عمراین محصول پس از سالها تولید و نصب اثبات شده است.
در تولید این محصول ترکیباتی از قیرهای نفتی و پلیمرهای پلاستیکی و سایر افزودنی ها که با فرمول های مخصوصی طراحی شده است به کار می رود.

شرایط  نگهداری ایزوگام یلما دلیجان

رول های عایق باید به شکل ایستاده و بر روی یک سطح صاف و هموار قرار بگیرند.
درمقابل نور مستقیم آفتاب قرار نگیرند.
ایزوگام یلما دلیجان  بر روی سطوح بتونی، فلزی، سنگ و آجر قابل نصب است.

ارسال نظر