ایزوگام تابان گستر

مركز پخش ايزوگام دکوریزو آماده فروش انواع ايزوگام تابان گستر در ضخامت هاي مختلف با توجه به نياز مشتريان در سراسر كشور مي باشد. این نوع ایزوگام مناسب برای کلیه شرکت ها، ساختمان ها، ادارات، سازمان ها، مجتمع های مسکونی و ... می باشد. بنابراین می توانید این نوع ایزوگام را برای تمام مقاصد خود انتخاب نمایید.

 

ارسال نظر